Семинар за тренери
 

  |  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk

 

Технички секретари
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Кристина Поповска
office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 496 620
Иван Ивановиќ
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Здружение на младински лиги
тел/факс +389 2 246 49 90

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ

надзорен одбор НА мКФ


Состав на Надзорен одбор

   
  

 
 

 
 
 

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder