МОЖНОСТ ЗА
РАБОТА ВО МКФ


- Сениорски лиги, Билтен 25
- Делег. Суперлига 2.коло
- Делег. Плејаут лига 4.коло
- Делег. ПЛЖ 5.коло
- Делег. ВЛМ 19.коло
- Делег. Суперлига 4.коло 

  |  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Дејан Лекиќ - Генерален секретар
dejan.lekic@basketball.org.mk

Соња Спасовска - Технички секретар
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
тел/факс +389 2 246 49 88

Илија Мерџановски - Директор на репрезентации
ilija.merdzanovski@basketball.org.mk

 

Во просториите на МКФ се сместени и:

 

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Здружение на младински лиги
тел/факс +389 2 246 49 90
Јован Крстевски - комесар
jovankrstevski63@yahoo.com

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 496 620
Иван Ивановиќ
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор:
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk

 

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ
31.03.2013

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder