|  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Дејан Лекиќ - Генерален секретар
dejan.lekic@basketball.org.mk

Соња Спасовска - Технички секретар
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
тел/факс +389 2 246 49 88

Врбица Стефанов - Директор на сениорска репрезентација
vrbica.stefanov@basketball.org.mk

Илија Мерџановски - Директор на репрезентации
ilija.merdzanovski@basketball.org.mk

 

Во просториите на МКФ се сместени и:

 

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
Владимир Макревски - комесар
Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Здружение на младински лиги
тел/факс +389 2 246 49 90
Јован Крстевски - комесар
jovankrstevski63@yahoo.com

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 49 66 20
Иван Ивановиќ
editor@basketball.org.mk

Координатор на настани
Моб: +389 75 297 013
Јане Петковски
jane.petkovski@basketball.org.mk

ИТ Сектор:
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk

 

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ
31.03.2013

Ул. Кузман Јосифовски Питу 17, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder