Делегирање Турнир М-14

   Куп 2016/17 Билтен
  

  Термини за заостанати   натпревари МЛ

   Сениорски лиги Билтен бр.8
  

   Младински лиги Билтен бр.7
      

  

  

 

  |  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk

Моника Гаврилоска - Генерален секретар
monika.gavriloska@basketball.org.mk

Технички секретари
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Кристина Поповска
office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 444 489
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Владо Цветковски в.д комесар за натпреварување
Моб:+389 75 297 013
vlado.cvetkovski@basketball.org.mk

Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90

Зоран Крстевски - технички секретар
zoran.krstevski@basketball.org.mk
Моб:+389 76 496 621

 
МАКЕДОНСКА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА -ПРОФИЛ

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ

  

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder