Делегирање ПЛ Плеј оф фин.4   

   Делегирање МЛ Плеј оф 11   

   Сениорски Лиги-Билтен бр.45   
   
   Младински лиги-Билтен бр.35

  

 

 
  |  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk

Заре Марковски - Спортски директор
zare.markovski@basketball.org.mk

Моника Гаврилоска - Генерален секретар
monika.gavriloska@basketball.org.mk

Технички секретари
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Кристина Поповска
office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 444 489
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Антонио Угринов - Комесар за натпреварување
antonio.ugrinov@basketball.org.mk

Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90
Моб:+389 76 496 621

Владо Владичевски - Комесар за натпреварување млади
vlado.vladicevski@basketball.org.mk

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ

надзорен одбор НА мКФ


Состав на Надзорен одбор


 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder