Билтен Хуавеј Супер Куп 2015
 

  |  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk

Заре Марковски - Спортски директор на МКФ
zare.markovski@basketball.org.mk

Моника Гаврилоска - Генерален секретар
monika.gavriloska@basketball.org.mk

Технички секретари
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Кристина Поповска
office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 444 489
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Антонио Угринов - Комесар за натпреварување
antonio.ugrinov@basketball.org.mk
Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90

Влатко Владичевски - Комесар за натпреварување

Зоран Крстевски -технички секретар
zoran.krstevski@basketball.org.mk
Моб: +389 76 496 620

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ

надзорен одбор НА мКФ


Состав на Надзорен одбор

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder