Делегирање ПЛ Плеј оф 1/2 фин.   

  Делегирање М-20 финале2

  М-18 Плеј оф

  М-18 Плеј оф 1
  
  Делегирање ПЛ Плеј оф 2

  Сениорски лиги - билтен бр.36

  Сениорски лиги - Билтен бр.37

  Младински лиги - Билтен бр.29

  Младински лиги - Билтен бр.30

  

 

 

Делегирање билтени 2015/16

Прва лига Мажи:

Делегирање Прва лига Мажи 1 коло

Делегирање Прва лига Мажи 2 коло

Делегирање Прва лига Мажи 3 коло

Делегирање Прва лига Мажи 4 коло

Делегирање Прва лига Мажи 5 коло

Делегирање Прва лига Мажи 6 коло

Измена Делегирање 6 коло

Делегирање Прва лига Мажи 7 коло

Делегирање Прва лига Мажи 8 коло

Делегирање Прва лига Мажи 9 коло

Делегирање Прва лига Мажи 10 коло

Делегирање Прва лига Мажи 11 коло
Делегирање Прва лига Мажи 11коло

Делегирање Прва лига Мажи 12 коло

Делегирање Прва лига Мажи 13 коло

Делегирање Прва лига Мажи 14 коло
Делегирање Прва лига Мажи 14 коло измена

Делегирање Прва лига Мажи 15 коло

Делегирање Прва лига Мажи 16 коло

Делегирање Прва лига Мажи 17коло

Делегирање Куп -1/4 финале

Делегирање Куп -1/2 финале

Делегирање Куп - Финале

Делегирање Прва лига Мажи 18 коло

Делегирање Прва лига Мажи 19 коло

Делегирање Прва лига Мажи 20 коло

Делегирање Прва лига Мажи 21 коло

Делегирање Прва лига Мажи 22 коло

Делегирање Прва лига Мажи 23 коло

Делегирање Прва лига мажи 24 коло

Делегирање Прва лига мажи 25 коло

Делегирање Прва лига мажи 26 коло

Делегирање Прва лига мажи 27 коло

Делегирање Прва лига мажи 28 коло

Делегирање Плеј оф 1 

Делегирање Плеј оф 2

Делегирање Плеј оф 3

Делегирање Плеј оф 1/2 фин.

Прва лига Жени

Делегирање Прва лига Жени 1 коло

Делегирање Прва лига Жени 2 коло

Делегирање Прва лига Жени 3коло

Делегирање Прва лига Жени 4 коло

Делегирање Прва лига Жени 5 коло

Делегирање Прва лига Жени 6 коло

Делегирање Прва лига Жени 7 коло

Делегирање Прва лига Жени 8 коло

Делегирање Прва лига Жени 9 коло

Делегирање Прва лига Жени 10 коло

Делегирање Прва лига Жени 11 коло

Делегирање Прва лига Жени 12коло

Делегирање Куп жени 1/2 финале

Делегирање Прва лига Жени 13 коло

Делегирање Прва лига Жени 14 коло

Делегирање Прва лига Жени 15 коло

Делегирање Прва лига Жени 16/17 коло

Делегирање Прва лига Жени 18 коло

Делегирање Прва лига Жени 19/20 коло

Делегирање Прва лига Жени -Плеј оф

Делегирање Прва лига Жени Плеј оф фин.

Втора лига Мажи

Делегирање Втора лига 1 коло

Делегирање Втора лига 2 коло

Делегирање Втора лига 3 коло

Делегирање Втора лига 4 коло

Делегирање Втора лига 5 коло

Делегирање Втора лига 6 коло

Делегирање Втора лига 7 коло

Делегирање Втора лига 8 коло

Делегирање Втора лига 9 коло

Делегирање Втора лига 10 коло

Делегирање Втора лига 11 коло

Делегирање Втора лига 12 коло

Делегирање Втора лига 13 коло

Делегирање Втора лига 14 коло

Делегирање Втора лига 15 коло

Делегирање Втора лига 16 коло

Делегирање Втора лига 17 коло

Делегирање Втора лига 18 коло


Трета лига Мажи:

Делегирање Трета лига 1 коло

Делегирање Трета лига 2 коло

Делегирање Трета лига 3 коло

Делегирање Трета лига 4 коло

Делегирање Трета лига 5 коло

Делегирање Трета лига 6 коло

Делегирање Трета лига 7 коло

Делегирање Трета лига 8 коло

Делегирање Трета лига 9 коло

Делегирање Трета лига 10 коло

Делегирање Трета лига 11 коло

Делегирање Трета лига 12 коло

Делегирање Трета лига 13 коло

Делегирање Трета лига 14 коло

Делегирање Трета лига 15 коло

Делегирање Трета лига 16/17 коло

Делегирање Трета лига 18 коло

Делегирање Трета лига 19 коло

М-20 Мажи

Делегирање М-20 мажи 1 коло

Делегирање М-20 мажи 2 коло

Делегирање М-20 мажи 3 коло

Делегирање М-20 мажи 4 коло

Делегирање М-20 мажи 5 коло

Делегирање М-20 мажи 6 коло

Делегирање М-20 мажи 7 коло

Делегирање М-20 мажи 8 коло

Делегирање М-20 мажи 9 коло

Делегирање М-20 мажи 10 коло

Делегирање М-20 мажи 11 коло

Делегирање М-20 мажи 12 коло

Делегирање М-20 мажи 13 коло

Делегирање М-20 мажи 14 коло

Делегирање М-20 мажи 15 коло

Делегирање М-20 мажи 16 коло

Делегирање М-20 мажи 17 коло

Делегирање М-20 мажи 18 коло

Делегирање М-20 Плеј оф

Делегирање М-20 Плеј оф -1

Делегирање М-20 Плеј оф -2

Делегирање М-20 Плеј оф -3

Делегирање М-20 Плеј оф -4

Делегирање М-20 Плеј оф-5

Делегирање М-20 Плеј оф-6

Делегирање М-20 Плеј оф-7

Делегирање М-20 Плеј оф фин.1
Делегирање М-20 Плеј оф фин 2

Младински лиги:

Делегирање младински лиги 1 коло

Делегирање младински лиги 2 коло

Делегирање младински лиги 3 коло

Делегирање младински лиги 4 коло

Делегирање младински лиги 5 коло

Делегирање младински лиги 6 коло

Делегирање младински лиги 7 коло

Делегирање младински лиги 8 коло

Делегирање младински лиги 9 коло

Делегирање младински лиги 10 коло

Делегирање младински лиги 11 коло

Делегирање младински лиги 12 коло

Делегирање младински лиги 13 коло

Делегирање младински лиги 14 коло

Делегирање младински лиги 15 коло

Делегирање младински лиги 16 коло

Делегирање младински лиги 17 коло

Делегирање младински лиги 18 коло

Делегирање младински лиги 19 коло

Делегирање младински лиги 20 коло

Делегирање младински лиги 21 коло

Делегирање младински лиги 22 коло

Делегирање младински лиги 23 коло

Делегирање младински лиги 24 коло

Делегирање младински лиги 25 коло

Делегирање младински лиги 26 коло

Делегирање младински лиги 27 коло

Делегирање младински лиги 28 коло

Делегирање М18 Плеј оф

Делегирање М18 Плеј оф 2

Делегирање М18 Плеј оф 3

Сениорски лиги Билтени сезона 2015/2016

Сениорски Лиги -Билтен бр. 1

Сениорски Лиги - Билтен бр. 2

Сениорски Лиги - Билтен бр.3

Сениорски Лиги -Билтен бр. 4

Сениорски Лиги - Билтен бр. 5

Сениорски Лиги - Билтен бр.6

Сениорски Лиги - Билтен бр.7

Сениорски Лиги - Билтен бр.8

Сениорски Лиги - Билтен бр. 9

Сениорски Лиги - Билтен бр.10

Сениорски Лиги - Билтен бр.11

Сениорски Лиги - Билтен бр. 12

Сениорски Лиги - Билтен бр. 13

Сениорски Лиги - Билтен бр. 14

Сениорски Лиги - Билтен бр. 15

Сениорски Лиги - Билтен бр. 16

Сениорски Лиги - Билтен бр. 17

Сениорски Лиги - Билтен бр. 18

Куп на Македонија -Билтен бр.1

Куп на Македонија -Билтен бр.2


Куп на Македонија - Билтен бр.3

Сениорски Лиги - Билтен бр. 19

Сениорски Лиги - Билтен бр.20

Сениорски Лиги - Билтен бр.21

Сениорски Лиги - Билтен бр.22

Сениорски лиги - Билтен бр. 23

Сениорски Лиги - Билтен бр. 24

Сениорски Лиги - Билтен бр. 25

Сениорски Лиги - Билтен бр. 26

Сениорски Лиги - Билтен бр. 27

Сениорски Лиги - Билтен бр. 28

Сениорски Лиги - Билтен бр. 29

Сениорски Лиги - Билтен бр. 30

Сениорски Лиги - Билтен бр. 31

Сениорски Лиги - Билтен бр. 32

Сениорски Лиги - Билтен бр.33

Сениорски Лиги - Билтен бр.34

Сениорски Лиги - Билтен бр.35

Сениорски Лиги - Билтен бр.36

Сениорски Лиги - Билтен бр.37

Архива:

Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2014/15)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2013/14)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2012/13)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2011/12)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2010/11)


 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder