Делегирање ПЛМ 17 коло

Делегирање ПЛЖ 12 коло

Делегирање ВЛ 11 коло

Делегирање ТЛ 12 коло

Делегирање М-20 14 коло

Делегирање  МЛ 18 коло

Сениорски лиги Билтен бр. 19

Младински лиги Билтен бр. 17 

 

Делегирање билтени 2015/16

Прва лига Мажи:

Делегирање Прва лига Мажи 1 коло

Делегирање Прва лига Мажи 2 коло

Делегирање Прва лига Мажи 3 коло

Делегирање Прва лига Мажи 4 коло

Делегирање Прва лига Мажи 5 коло

Делегирање Прва лига Мажи 6 коло

Измена Делегирање 6 коло

Делегирање Прва лига Мажи 7 коло

Делегирање Прва лига Мажи 8 коло

Делегирање Прва лига Мажи 9 коло

Делегирање Прва лига Мажи 10 коло

Делегирање Прва лига Мажи 11 коло
Делегирање Прва лига Мажи 11коло

Делегирање Прва лига Мажи 12 коло

Делегирање Прва лига Мажи 13 коло

Делегирање Прва лига Мажи 14 коло
Делегирање Прва лига Мажи 14 коло измена

Делегирање Прва лига Мажи 15 коло

Делегирање Прва лига Мажи 16 коло

Прва лига Жени

Делегирање Прва лига Жени 1 коло

Делегирање Прва лига Жени 2 коло

Делегирање Прва лига Жени 3коло

Делегирање Прва лига Жени 4 коло

Делегирање Прва лига Жени 5 коло

Делегирање Прва лига Жени 6 коло

Делегирање Прва лига Жени 7 коло

Делегирање Прва лига Жени 8 коло

Делегирање Прва лига Жени 9 коло

Делегирање Прва лига Жени 10 коло

Втора лига Мажи

Делегирање Втора лига 1 коло

Делегирање Втора лига 2 коло

Делегирање Втора лига 3 коло

Делегирање Втора лига 4 коло

Делегирање Втора лига 5 коло

Делегирање Втора лига 6 коло

Делегирање Втора лига 7 коло

Делегирање Втора лига 8 коло

Делегирање Втора лига 9 коло

Делегирање Втора лига 10 коло

Трета лига Мажи:

Делегирање Трета лига 1 коло

Делегирање Трета лига 2 коло

Делегирање Трета лига 3 коло

Делегирање Трета лига 4 коло

Делегирање Трета лига 5 коло

Делегирање Трета лига 6 коло

Делегирање Трета лига 7 коло

Делегирање Трета лига 8 коло

Делегирање Трета лига 9 коло

Делегирање Трета лига 10 коло

Делегирање Трета лига 11 коло

М-20 Мажи

Делегирање М-20 мажи 1 коло

Делегирање М-20 мажи 2 коло

Делегирање М-20 мажи 3 коло

Делегирање М-20 мажи 4 коло

Делегирање М-20 мажи 5 коло

Делегирање М-20 мажи 6 коло

Делегирање М-20 мажи 7 коло

Делегирање М-20 мажи 8 коло

Делегирање М-20 мажи 9 коло

Делегирање М-20 мажи 10 коло

Делегирање М-20 мажи 11 коло

Делегирање М-20 мажи 12 коло

Делегирање М-20 мажи 13 коло

Младински лиги:

Делегирање младински лиги 1 коло

Делегирање младински лиги 2 коло

Делегирање младински лиги 3 коло

Делегирање младински лиги 4 коло

Делегирање младински лиги 5 коло

Делегирање младински лиги 6 коло

Делегирање младински лиги 7 коло

Делегирање младински лиги 8 коло

Делегирање младински лиги 9 коло

Делегирање младински лиги 10 коло

Делегирање младински лиги 11 коло

Делегирање младински лиги 12 коло

Делегирање младински лиги 13 коло

Делегирање младински лиги 14 коло

Делегирање младински лиги 15 коло

Делегирање младински лиги 16 коло

Делегирање младински лиги 17 коло

Сениорски лиги Билтени сезона 2015/2016

Сениорски Лиги -Билтен бр. 1

Сениорски Лиги - Билтен бр. 2

Сениорски Лиги - Билтен бр.3

Сениорски Лиги -Билтен бр. 4

Сениорски Лиги - Билтен бр. 5

Сениорски Лиги - Билтен бр.6

Сениорски Лиги - Билтен бр.7

Сениорски Лиги - Билтен бр.8

Сениорски Лиги - Билтен бр. 9

Сениорски Лиги - Билтен бр.10

Сениорски Лиги - Билтен бр.11

Сениорски Лиги - Билтен бр. 12

Сениорски Лиги - Билтен бр. 13

Сениорски Лиги - Билтен бр. 14

Сениорски Лиги - Билтен бр. 15

Сениорски Лиги - Билтен бр. 16

Сениорски Лиги - Билтен бр. 17

Сениорски Лиги - Билтен бр. 18

Архива:

Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2014/15)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2013/14)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2012/13)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2011/12)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2010/11)


 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder