Делегирање ПЛ 5 коло

   Делегирање ПЛЖ 4 коло

   Делегирање ВЛ 6 коло

   Делегирање ТЛ 6 коло

   Делегирање М 20 4 коло

   Делегирање МЛ 6 коло   

   Сениорски лиги Билтен бр.5

   Младински лиги Билтен бр.4

  

 

Делегирање И Билтени Сезона 2016/2017

Прва лига -Мажи
Делегирање ПЛ 1коло
Делегирање ПЛ 2коло
Делегирање ПЛ 3коло
Делегирање ПЛ 4коло
Делегирање ПЛ 5коло

Прва лига -Жени
Делегирање ПЛ (Ж) 00 коло
Делегирање ПЛ (Ж) 0 коло
Делегирање ПЛ (Ж) 1 коло
Делегирање ПЛ (Ж) 2коло
Делегирање ПЛ (Ж) 3 коло


Втора лига - Мажи
Делегирање ВЛ 1 коло
Делегирање ВЛ 2 Коло
Делегирање ВЛ 3 коло
Делегирање ВЛ 4 коло
Делегирање ВЛ 5 коло
Делегирање ВЛ 6 коло

Трета лига - Мажи
Делегирање ТЛ 1 коло
Делегирање ТЛ 2 Коло
Делегирање ТЛ 3 коло
Делегирање ТЛ 4 коло
Делегирање ТЛ 5 коло
Делегирање ТЛ 6 коло

М-20 лига

Делегирање М-20 1 коло
Делегирање М-20 2 коло
Делегирање М-20 3 коло
Делегирање М-20 4 коло

Младински лиги:

Делегирање МЛ 1 коло
Делегирање МЛ 2 коло
Делегирање МЛ 3 коло
Делегирање МЛ 4 коло
Делегирање МЛ 5 коло
Делегирање МЛ 6 коло


СЕНИОРСКИ БИЛТЕНИ:

Сениорски лиги Билтен бр.1
Сениорски лиги Билтен бр.2
Сениорски лиги Билтен бр.3
Сениорски лиги Билтен бр.4

Сениорски лиги Билтен бр.5

Архива:

Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2015/16)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2014/15)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2013/14)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2012/13)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2011/12)
Билтени - Сениорски лиги на Македонија (сезона 2010/11)

  

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder